Helal Ürün Belgelendirme

Hızla gelişen teknolojiden destek alıp ivme kazanarak büyüyen gıda ve kimya endüstrisi, tüketici ihtiyaçlarını karşılamada kolaylık ve çeşitlilik sağlamakla birlikte beraberinde farklı soru ve sorunları da getirmiştir. Bunlardan bir tanesi de İslam alemi tarafından İslami hükümlere uygun helal ürün tüketilip tüketilmediği sorunudur. Helal ürün; öncelikle temiz ve güvenilir ürün demektir. Bunun yanında hammadde girişinden son ürünün tüketimine kadar olan tüm aşamalarda, İslami hükümlere uygun içerik, hammadde, faaliyet ve süreç ile üretilen ürün demektir. Bu bağlamda İslam dinince yasaklanmamış ürünler Helal olarak nitelendirilmektedir. Helal olmayan (haram) ürünlerin başlıca olanları aşağıdaki gibi listelenmiştir:

-  İslami kurallara göre kesin bir delille açık bir şekilde yasaklanmış olan her türlü ürün, faaliyet,

-  Domuz veya yabani ayı,

-  Köpek, yılan veya maymun,

-  Pençe ve ön dişleri olan aslan, kaplan vb. etobur hayvanlar,

-  Kartal, akbaba vb. avcı kuşlar,

- Fare, kırkayak, akrep ve benzeri zararlı hayvanlar,

- Arı, karınca ve ağaçkakan gibi İslami hükümlere göre kesimi yasaklanmış hayvanlar,

-  Bit, sinek, at sineği ya da diğer benzeri hayvanlar gibi genelde insanlar arasında iğrenilen ve istenmeyen hayvanlar,

 Kurbağa, timsah ve diğer benzeri hem karada hem suda yaşayan hayvanlar,

-   Pulu olmayan herhangi bir deniz canlısı,

-  İslami kurallara göre kesilmeyen herhangi bir hayvan,

-  Kan ya da kanla karıştırılmış hazır yemekler,

-  Suda yaşayan ve İslami hükümlere göre avlanmayan hayvanlar (sudan canlı avlanmayan ya da ölü avlanan hayvanlar),

-  Alkollü, zehirli veya zararlı içecekler veya bunlarla karışmış olan maddeler.

  Helal Ürün Belgelendirme ile ilgili teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.